Κύπελλο 7 – 8 Σεπ. 2019

1. Ποινές ποδοσφαιριστών.

1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ – 1120199 – 1 Αγωνιστική

2. ΤΑΚΑΚΗΣ – Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ – 1280353 – 1 Αγωνιστική

3. ΔΟΥΡΜΟΥΣΗΣ – Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ – 1326179 – 1 Αγωνιστική

2. Αποφάσεις.

Στον αξιωματούχο του ΗΡΑΚΛΗ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ κ. Βουζονίκο Δημήτριο, για συμπεριφορά του στον αγώνα με ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΝΑΙΑΣ ( 1 Σεπ. 2019 ), απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους για 4 αγωνιστικές ημέρες.