Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης σχετικά με την «Πράξη συναίνεσης» για τους ποδοσφαιριστές και μέλη Δ.Σ. όλων των σωματείων της, η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής διευκρινίζει ότι, στην ιστοσελίδα της Ένωσης, στην ενότητα «δείτε ακόμη – έντυπα», υπάρχουν δυο έντυπα για ενήλικες ( ποδοσφαιριστές ή μέλη Δ.Σ. των σωματείων, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα ) και άλλα δυο έντυπα για ανήλικους ποδοσφαιριστές ( επίσης στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα ).

Στα δυο έντυπα των ανήλικων ποδοσφαιριστών ( στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα ), συμπληρώνονται τα στοιχεία και του ανήλικου ποδοσφαιριστή και του κηδεμόνα αυτού και υπογράφει επί του εντύπου ο κηδεμόνας.

Στη συμπλήρωση και των τεσσάρων εντύπων, απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή.