Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, σχετικά με την “ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ” για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ποδοσφαιριστών και διοικήσεων των σωματείων της ανακοινώνει :

Όλοι οι ποδοσφαιριστές των σωματείων μας, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων τους καθώς και οποιοσδήποτε άλλος εισέρχεται στα γήπεδα με οποιαδήποτε ιδιότητα, όπως για παράδειγμα, προπονητής, βοηθός προπονητή, φυσικοθεραπευτής, γιατρός ομάδας ή πάροχος πρώτων βοηθειών, υποχρεούνται να συμπληρώσουν την “ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ” περί αποδοχής επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από την ΕΠΟ και τις ΕΠΣ, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στις επίσημες διοργανώσεις των σωματείων τους.

Η καταληκτική ημερομηνία που έχει ορίσει η ΕΠΟ για την προσκόμιση της “ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ” στην Ένωση όλων των εμπλεκομένων ( ποδοσφαιριστών, μελών Δ.Σ. Σωματείων, προπονητών, βοηθών προπονητών γιατρών, παρόχων πρώτων βοηθειών, κ.λπ ), είναι η 28η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Η Ένωση θα δημιουργεί λίστες ποδοσφαιριστών και παραγόντων που υπέγραψαν την “ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ” για το κάθε σωματείο ξεχωριστά και θα παραδίδει στο κάθε σωματείο δυο αντίγραφα. Αυτή τη λίστα θα πρέπει να επιδεικνύουν τα σωματεία στον διαιτητή πριν την έναρξη κάθε αγώνα ( όπως με την κατάσταση υγείας και την κατάσταση των ασφαλισμένων ποδοσφαιριστών τους ).

Όμως, προκειμένου η ένωση να μπορέσει να δημιουργήσει καταστάσεις ποδοσφαιριστών και παραγόντων για όλα τα σωματεία της, χρειάζεται και ο εύλογος χρόνος, δεδομένου ότι πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία. Για το λόγο αυτό, τα σωματεία πρέπει να προσκομίσουν ΑΜΕΣΑ τις “ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ” για όλους τους ποδοσφαιριστές και τους παράγοντές τους.

Ποδοσφαιριστές ή αξιωματούχοι ομάδων που εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους, οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει στην Ένωση, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους “ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ” δεν θα δικαιούνται συμμετοχής στον αγώνα και εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους με οποιαδήποτε ιδιότητα. Η τυχόν συμμετοχή θεωρείται αντικανονική και τιμωρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.