Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια συμμόρφωσης με το νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την φετινή αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019, όλοι οι ποδοσφαιριστές υποχρεούνται να συναινέσουν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τις υπηρεσίες της Ομοσπονδίας και των Ενώσεών τους.

Για το λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι ΟΛΟΙ οι ποδοσφαιριστές, αλλά και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ΟΛΩΝ των ομάδων της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να συμπληρώσουν, υπογράψουν και θεωρήσουν για το γνήσιο της υπογραφής τους το ειδικό έντυπο «ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» και στη συνέχεια, με μέριμνα των σωματείων τους, όλα αυτά τα έντυπα να προσκομιστούν στην Ένωση, το αργότερο μέχρι την 31 Ιουλίου 2018.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι το ίδιο έντυπο ( ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ), θα συνυποβάλλεται και με κάθε αίτηση μεταβολών, σε κάθε μεταβολή ποδοσφαιριστή, θα είναι πλήρως συμπληρωμένο, υπογραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΠΟ δεν θα εκδίδει δελτίο για τον ποδοσφαιριστή.

Το έντυπο διατίθεται από τη γραμματεία της Ένωσης ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα της από την ενότητα «δείτε ακόμη», – «έντυπα».