Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

                          ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 – 2019

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, αφού έλαβε υπόψη :

  1. Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα
  2. Τις διατάξεις του ΚΑΠ όπως αυτές θα ισχύουν κατά την έναρξη της διοργάνωσης του κυπέλλου
  3. και την απόφαση 8 / 2 Αυγούστου 2018 της Ε.Ε. της,

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Τη διοργάνωση του Κυπέλλου Χαλκιδικής ( Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων ) περιόδου 2018 – 2019.

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ. Στους αγώνες του κυπέλλου Χαλκιδικής, συμμετέχουν υποχρεωτικά, όλα τα σωματεία, Γ΄ Εθνικής, Α΄ και Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας, ενώ, προαιρετική είναι η συμμετοχή για τα σωματεία Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας Χαλκιδικής. Τα σωματεία υποχρεούνται να υποβάλουν μέχρι την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018, δήλωση συμμετοχής. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 100 ευρώ για σωματεία Γ΄ Εθνικής και Α΄ Ερ. κατ., 70 ευρώ για σωματεία Β΄ Ερ. κατ. και 40 ευρώ για σωματεία Γ΄ Ερ. κατ. ( με κατάθεση μετρητών ή στον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης ) και προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του ΚΑΠ και των όρων της παρούσας προκήρυξης. Της υποχρέωσης καταβολής αντιτίμου συμμετοχής ( παραβόλου ) εξαιρούνται τα σωματεία που συμμετείχαν στον Τελικό της ίδιας διοργάνωσης περιόδου 2017 – 2018, δηλαδή, ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ και ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ.  Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής, ή, υποβολή δήλωσης με όρους, συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο. Η ομάδα αυτή χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως πεντακόσια ( 500 ) ευρώ ( ΚΑΠ Άρθρο 38 ).

ΑΡΘΡΟ 2. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ. Η κλήρωση των αγώνων Κυπέλλου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 και ώρα 19:00 στο Κέντρο «Απολυμένη Πέτρα» στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ. Τα σωματεία θα χωριστούν σύμφωνα με τις συμμετοχές σε Βόρειο και Νότιο όμιλο. Θα αγωνιστούν στην πρώτη φάση μόνο οι ομάδες της Β΄ και Γ΄ Ερ. κατ. Οι ομάδες της Γ΄ Εθνικής και Α΄ Ερ. κατηγορίας θα συμμετέχουν από τη 2η φάση και μετά. Στη δεύτερη φάση θα αγωνιστούν ως γηπεδούχες, οι νικήτριες ομάδες της πρώτης φάσης. Ο νικητής του Τελικού Κυπέλλου θα λάβει ως ανταμοιβή τη δωρεάν συμμετοχή του στο επόμενο πρωτάθλημα και Κύπελλο, ο δε ηττημένος θα ανταμείβεται με δωρεάν συμμετοχή στην επόμενη διοργάνωση του Κυπέλλου ( μη καταβολή σχετικού παραβόλου ).

Όλοι οι αγώνες μέχρι την ημιτελική φάση, θα διεξαχθούν με το σύστημα των απλών συναντήσεων αποκλεισμού και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, θα εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 20 του ΚΑΠ ( παράταση και πέναλτι ). Στην ημιτελική φάση οι αγώνες θα είναι διπλοί, εντός και εκτός έδρας. Οι όμιλοι θα ανακοινωθούν στην κλήρωση και θα καθορισθούν με βάση τη γεωγραφική θέση του κάθε σωματείου. Ο Τελικός θα διεξαχθεί σε γήπεδο που θα ορίσει η Ε.Π.Σ.Χ.

ΑΡΘΡΟ 4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ. Οι αγώνες κυπέλλου θα αρχίσουν το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2018 και θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο 22 – 23 Σεπτεμβρίου 2018. Στη συνέχεια θα διεξάγονται συνήθως ημέρα Τετάρτη, καθώς και κάθε άλλη ημέρα, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο από τη διοργανώτρια.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

α.- Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η ασφάλιση ΟΛΩΝ των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο Κύπελλο Χαλκιδικής. H συμμετοχή ανασφάλιστου ποδοσφαιριστή σε επίσημο αγώνα, συνιστά αντικανονική συμμετοχή και, σε περίπτωση ένστασης, το σωματείο του χάνει τον αγώνα και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 23 παρ. 9 του ΚΑΠ ( 0 – 3 α/α, – 3 και πρόστιμο έως 800 ευρώ ). Τα minimum αποδεκτά όρια ασφάλισης για κάθε ποδοσφαιριστή είναι : 1) 3.000 ευρώ ανά περιστατικό νοσηλείας / χειρουργικής επέμβασης, μετά από εισαγωγή σε ιδιωτική κλινική με μηδενική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στα συνολικά έξοδα, είτε αυτός είναι ασφαλισμένος σε δημόσιο ταμείο, είτε είναι ανασφάλιστος. 2) 600 ευρώ ανά περιστατικό εκτός νοσοκομείου με μηδενική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στα έξοδα, είτε αυτός είναι ασφαλισμένος σε δημόσιο ταμείο, είτε είναι ανασφάλιστος.

β.- Σε όλους τους αγώνες του Κυπέλλου Χαλκιδικής, είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με 0 – 3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή 300 ευρώ ( ΚΑΠ άρθρο 16.2α. 2β. ).

* Ο πάροχος πρώτων βοηθειών, σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να φοράει το «ειδικό διακριτικό γιλέκο κίτρινου χρώματος φωσφοριζέ», το οποίο θα προμηθεύονται με δική τους ευθύνη τα σωματεία και θα διατίθεται από την Ένωση.

* Οι εκτελούντες χρέη δημοσιογράφου στη διάρκεια των αγώνων, υποχρεούνται να φορούν το «ειδικό διακριτικό γιλέκο κόκκινου χρώματος φωσφοριζέ». Το γιλέκο θα παραλάβουν με την έκδοση της κάρτας ελεύθερης εισόδου για την αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019.

γ.- Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία κάθε ποδοσφαιριστή και το σωματείο στο οποίο ανήκει. Ομοίως, απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή, τα στοιχεία του οποίου δεν περιλαμβάνονται σε κατάσταση υγείας του σωματείου του. Υπενθυμίζεται ότι η ιατρική θεώρηση στην κατάσταση υγείας πραγματοποιείται μόνο από αθλίατρο, ορθοπεδικό ή παθολόγο, ή καρδιολόγο, πνευμονολόγο, αγροτικό γιατρό ή γενικής ιατρικής. Η κατάσταση υγείας πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική βεβαίωση της ΕΠΣ (ότι παρελήφθη από αυτή) και να ισχύει την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η ισχύς της, είναι ετήσια.

Αν παρά ταύτα χρησιμοποιηθεί ποδοσφαιριστής που δεν πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις, η συμμετοχή του είναι αντικανονική και η υπαίτια ομάδα, σε περίπτωση αποδοχής ένστασης, υφίσταται τις προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις, ενώ ο διαιτητής τιμωρείται από την αρμόδια επιτροπή με τουλάχιστον τρίμηνο αποκλεισμό.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 21 και 43 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ΚΑΠ.

 ΑΡΘΡΟ 8. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Έχει εφαρμογή το άρθρο 16 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

Έχει εφαρμογή το άρθρο 14 του ΚΑΠ. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδ/στών στους αγώνες είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά φανέλα, παντελονάκι, κάλτσες, ποδοσφαιρικά υποδήματα και επικαλαμίδες. Η αρίθμηση στην εμφάνιση ( φανέλα – παντελονάκι ) των ποδοσφαιριστών είναι υποχρεωτικά από το 1 έως το 18. Η αρίθμηση στα παντελονάκια είναι προαιρετική.  Εφόσον όμως υπάρχει, τότε υποχρεωτικά θα είναι όμοια με της φανέλας.

ΑΡΘΡΟ 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΔΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Για την εξασφάλιση των αδειών αγώνων υπεύθυνα είναι τα γηπεδούχα σωματεία, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία. Στον Τελικό Κυπέλλου υπεύθυνη είναι η διοργανώτρια. Τα εισιτήρια των αγώνων Κυπέλλου θα εκδίδονται με ευθύνη των σωματείων – πλην του Τελικού που τα εκδίδει η διοργανώτρια – και θα διατίθενται προς πέντε ( 5 ) ευρώ έκαστο. Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής παραιτείται των δικαιωμάτων της από το ποσοστό εισπράξεων υπέρ του εκάστοτε σωματείου. Η οικονομική διαχείριση του Τελικού Κυπέλλου ( έσοδα και έξοδα ), ανήκει αποκλειστικά και μόνο στη διοργανώτρια. Η τιμή εισιτηρίου για όλους τους αγώνες καθορίζεται σε πέντε ( 5 ) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ

α) Στο νικητή του Τελικού, απονέμεται κύπελλο και 30 μετάλλια.

β) Στον ηττημένο του Τελικού κύπελλο και 30 μετάλλια.

γ) Στους διαιτητές του Τελικού απονέμεται από μια πλακέτα.

δ) Όλοι οι ποδοσφαιριστές του Τελικού, ( και οι αναπληρωματικοί ) οφείλουν να προσέλθουν να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια, με πρώτο τον ηττημένο και δεύτερο τον νικητή.

ε) Ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν στην πιο πάνω διάταξη, τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού δυο ( 2 ) αγωνιστικών ημερών πρωταθλήματος και πεντακόσια ( 500 ) ευρώ πρόστιμο και εφόσον διαπιστωθεί υπαιτιότητα του σωματείου, κατά την κρίση της διοργανώτριας, του επιβάλλεται χρηματική ποινή έως οκτακόσια ( 800 ) ευρώ ( ΚΑΠ Άρθρο 47 παρ. 4.β. ).

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης με βάση τους ισχύοντες νόμους. Με την αποδοχή της προκήρυξης τα σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της ΕΠΟ και τους κανονισμούς αυτής που διέπουν το άθλημα.

Η Ε.Π.Σ.Χ. έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων της πρώτης φάσης και η ΕΠΟ της δεύτερης. Αν παρά ταύτα, αγώνας μεταδοθεί χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της διοργανώτριας, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή έως οκτακόσια ( 800 ) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων επιτρέπεται μετά από σχετική έγγραφη άδεια της διοργανώτριας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here