ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 2 Τ.Κ. 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΤΗΛ : 23710 22609  FAX : 23710 24169

www.epshalkidikis.gr

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 – 2018

 

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, αφού έλαβε υπόψη :

 

  1. Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα
  2. Τις διατάξεις του ΚΑΠ όπως αυτές θα ισχύουν κατά την έναρξη της διοργάνωσης του κυπέλλου
  3. Την απόφαση 9 / 13 Ιουνίου 2017 του Δ.Σ. της,

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Τη διοργάνωση των αγώνων κυπέλλου Χαλκιδικής ( Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων ) περιόδου 2017 – 2018.

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ

Στους αγώνες του κυπέλλου Χαλκιδικής, συμμετέχουν υποχρεωτικά, όλα τα σωματεία Α΄ και Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας, ενώ, προαιρετική είναι η συμμετοχή για τα σωματεία Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας Χαλκιδικής. Τα σωματεία υποχρεούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017, δήλωση συμμετοχής. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 100 ευρώ για σωματεία Α΄ Ερ. κατ., 70 ευρώ για σωματεία Β΄ Ερ. κατ. και 40 ευρώ για σωματεία Γ΄ Ερ. κατ. ( με κατάθεση μετρητών ή στον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης ) και προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του ΚΑΠ και των όρων της παρούσας προκήρυξης. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής, ή, υποβολή δήλωσης με όρους, συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο. Η ομάδα αυτή χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως πεντακόσια ( 500 ) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 2. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Η κλήρωση των αγώνων Κυπέλλου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 και ώρα 20:00.

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Τα σωματεία θα χωριστούν σύμφωνα με τις συμμετοχές σε Βόρειο και Νότιο όμιλο. Θα αγωνιστούν στην πρώτη φάση μόνο οι ομάδες της Β΄ και Γ΄ Ερ. κατ. Οι ομάδες της Α΄ Ερ. κατηγορίας θα συμμετέχουν από τη 2η φάση και μετά. Στη δεύτερη φάση θα αγωνιστούν ως γηπεδούχες, οι νικήτριες ομάδες της πρώτης φάσης και φιλοξενούμενες οι 16 ομάδες της Α΄ Ερ. κατηγορίας. Ο νικητής του Τελικού Κυπέλλου θα λάβει ως ανταμοιβή τη δωρεάν συμμετοχή του στο επόμενο πρωτάθλημα και Κύπελλο ( μη καταβολή σχετικού παραβόλου ). Η ηττημένη ομάδα του Τελικού ( φιναλίστ ) θα ανταμείβεται με δωρεάν συμμετοχή στην επόμενη διοργάνωση του Κυπέλλου ( μη καταβολή σχετικού παραβόλου ).

Όλοι οι αγώνες μέχρι την ημιτελική φάση, θα διεξαχθούν με το σύστημα των απλών συναντήσεων αποκλεισμού και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, θα εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20 του ΚΑΠ ( παράταση και πέναλτι ). Στην ημιτελική φάση οι αγώνες θα είναι διπλοί, εντός και εκτός έδρας. Οι όμιλοι θα ανακοινωθούν στην κλήρωση και θα καθορισθούν με βάση τη γεωγραφική θέση του κάθε σωματείου. Ο Τελικός θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο που θα ορίσει η Ε.Π.Σ.Χ.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες κυπέλλου θα αρχίσουν το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2017 και θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο 16 – 17 Σεπτεμβρίου 2017 ( 2η φάση ). Στη συνέχεια θα διεξάγονται συνήθως ημέρα Τετάρτη, καθώς και κάθε άλλη ημέρα, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο από τη διοργανώτρια.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1.- Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η ασφάλιση ΟΛΩΝ των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο Κύπελλο Χαλκιδικής. H συμμετοχή ανασφάλιστου ποδοσφαιριστή σε επίσημο αγώνα, συνιστά αντικανονική συμμετοχή και, σε περίπτωση ένστασης, το σωματείο του χάνει τον αγώνα και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 23 παρ. 11 του ΚΑΠ ( 0 – 3 α/α, – 3 και πρόστιμο έως 800 ευρώ ).

 

2.- Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου Χαλκιδικής θα διεξάγονται υποχρεωτικά με την παρουσία πιστοποιημένου παρόχου πρώτων βοηθειών ή γιατρού, με μέριμνα και ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας. Σε περίπτωση απουσίας αυτού από αγώνα, ο διαιτητής υποχρεούται να μην τελέσει αυτόν, ή να τον διακόψει, αν διαπιστωθεί η απουσία του στη διάρκεια του αγώνα, σε βάρος δε της γηπεδούχου και άρα υπαίτιας ομάδας θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 23 του ΚΑΠ, με την υποβολή της σχετικής προβλεπόμενης ένστασης, δεδομένου ότι θεωρείται συνολικά αντικανονική η συμμετοχή στον αγώνα της γηπεδούχου ομάδας. Σε περίπτωση μη υποβολής ένστασης ή καταγγελίας από τρίτο ενδιαφερόμενο σωματείο, κατά τους ορισμούς του άρθρου 23, επιλαμβάνεται η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, που δικαιούται να επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου αυτού και χρηματικό πρόστιμο σε βάρος της υπαίτιας ομάδας.

 

3.- Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία κάθε ποδοσφαιριστή και το σωματείο στο οποίο ανήκει. Ομοίως, απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή, τα στοιχεία του οποίου δεν περιλαμβάνονται σε κατάσταση υγείας του σωματείου του. Υπενθυμίζεται ότι η ιατρική θεώρηση στην κατάσταση υγείας πραγματοποιείται μόνο από αθλίατρο, ορθοπεδικό ή παθολόγο, ή καρδιολόγο, πνευμονολόγο, αγροτικό γιατρό ή γενικής ιατρικής. Η κατάσταση υγείας πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική βεβαίωση της Ε.Π.Σ.Χ. ( ότι παρελήφθη από αυτή ) και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η ισχύς της κατάστασης υγείας είναι ετήσια.

Αν παρά ταύτα χρησιμοποιηθεί ποδοσφαιριστής που δεν πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις, η συμμετοχή του είναι αντικανονική και η υπαίτια ομάδα, σε περίπτωση αποδοχής ένστασης, υφίσταται τις προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις, ενώ ο διαιτητής τιμωρείται από την αρμόδια επιτροπή με τουλάχιστον τρίμηνο αποκλεισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του ΚΑΠ.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ΚΑΠ.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Έχει εφαρμογή το άρθρο 16 του ΚΑΠ.

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

Έχει εφαρμογή το άρθρο 14 του ΚΑΠ.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδ/στών στους αγώνες είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά φανέλα, παντελονάκι, κάλτσες, ποδοσφαιρικά υποδήματα και επικαλαμίδες. Η αρίθμηση στην εμφάνιση ( φανέλα – παντελονάκι ) των ποδοσφαιριστών είναι υποχρεωτικά από το 1 έως το 18. Η αρίθμηση στα παντελονάκια είναι προαιρετική.  Εφόσον όμως υπάρχει, τότε υποχρεωτικά θα είναι όμοια με της φανέλας.

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Τα εισιτήρια των αγώνων Κυπέλλου θα εκδίδονται με ευθύνη των σωματείων – πλην του Τελικού που τα εκδίδει η διοργανώτρια – και θα διατίθενται προς πέντε ( 5 ) ευρώ έκαστο.

Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής παραιτείται των δικαιωμάτων της από το ποσοστό εισπράξεων υπέρ του εκάστοτε σωματείου. Η τιμή εισιτηρίου για όλους τους αγώνες καθορίζεται σε πέντε ( 5 ) ευρώ.

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ

Α) Στο νικητή του Τελικού, απονέμεται κύπελλο και 30 μετάλλια.

Β) Στον ηττημένο του Τελικού 30 μετάλλια.

Γ) Στους διαιτητές του Τελικού απονέμεται από ένα μετάλλιο.

Δ) Όλοι οι ποδοσφαιριστές του Τελικού, ( και οι αναπληρωματικοί ) οφείλουν να προσέλθουν να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια, με πρώτο τον ηττημένο και δεύτερο τον νικητή.

Ε) Ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν στην πιο πάνω διάταξη, τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού δυο ( 2 ) αγωνιστικών ημερών πρωταθλήματος και διακόσια ( 200 ) ευρώ πρόστιμο και εφόσον διαπιστωθεί υπαιτιότητα του σωματείου και της διοίκησης του, κατά την κρίση της διοργανώτριας, τιμωρείται με απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετέχει της επόμενης περιόδου και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως πεντακόσια ( 500 ) ευρώ.

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης με βάση τους ισχύοντες νόμους. Με την αποδοχή της προκήρυξης τα σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της ΕΠΟ και τους κανονισμούς αυτής που διέπουν το άθλημα.

Η Ε.Π.Σ.Χ. έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα τηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων της πρώτης φάσης και η ΕΠΟ της δεύτερης. Αν παρά ταύτα, αγώνας μεταδοθεί χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της διοργανώτριας, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντιπάλου και χρηματική ποινή έως οκτακόσια ( 800 ) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων επιτρέπεται μετά από σχετική έγγραφη άδεια της διοργανώτριας.

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 2 Τ.Κ. 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ                          ΤΗΛ : 23710 22609  FAX : 23710 24169

www.epshalkidikis.gr

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 – 2017

 

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, αφού έλαβε υπόψη :

 

  1. Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα
  2. Τις διατάξεις του ΚΑΠ όπως αυτές θα ισχύουν κατά την έναρξη της διοργάνωσης του κυπέλλου
  3. Την απόφαση 4 / 14 Ιουλίου 2016 του Δ.Σ. της,

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Τη διοργάνωση των αγώνων κυπέλλου Χαλκιδικής ( Κύπελλο Ελλάδος ερασιτεχνικών ομάδων ) περιόδου 2016 – 2017.

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ

Στους αγώνες του κυπέλλου ερασιτεχνών Ελλάδος, συμμετέχουν υποχρεωτικά, όλα τα σωματεία Α΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας, ενώ, προαιρετική είναι η συμμετοχή για τα σωματεία Β΄ και Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας Χαλκιδικής. Τα σωματεία υποχρεούνται να υποβάλουν μέχρι την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, δήλωση συμμετοχής. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 100 ευρώ ( με κατάθεση μετρητών ή με ταχυδρομική επιταγή ) και προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του ΚΑΠ και των όρων της παρούσας προκήρυξης. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής, ή υποβολή δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο. Η ομάδα αυτή χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως πεντακόσια ( 500 ) ευρώ.

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Η κλήρωση των αγώνων Κυπέλλου θα πραγματοποιηθεί σε τόπο και χρόνο που θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως μέσω της ιστοσελίδας της Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δυο φάσεις. Η πρώτη με διοργανώτρια την Ε.Π.Σ.Χ. και η δεύτερη με διοργανώτρια την ΕΠΟ ( μετά την ανάδειξη του κυπελλούχου Χαλκιδικής ). Όλοι οι αγώνες, θα διεξαχθούν με το σύστημα των απλών συναντήσεων αποκλεισμού και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, θα εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20 του ΚΑΠ ( παράταση και πέναλτι ). Οι αγώνες της πρώτης και δεύτερης φάσης με διοργανώτρια την ΕΠΣΧ, θα διεξαχθούν σε δυο ομίλους, μέχρι να μείνουν 16 ομάδες ( 8 σε κάθε όμιλο ). Οι όμιλοι θα ανακοινωθούν στην κλήρωση και θα καθορισθούν με βάση τη γεωγραφική θέση του κάθε σωματείου. Ο Τελικός θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο που θα ορίσει η Ε.Π.Σ.Χ.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες κυπέλλου θα αρχίσουν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2016. Θα διεξάγονται συνήθως ημέρα Τετάρτη, καθώς και κάθε άλλη ημέρα, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο από τη διοργανώτρια.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία κάθε ποδοσφαιριστή και το σωματείο στο οποίο ανήκει. Ομοίως, απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή, τα στοιχεία του οποίου δεν περιλαμβάνονται σε κατάσταση υγείας του σωματείου του. Υπενθυμίζεται ότι η ιατρική θεώρηση στην κατάσταση υγείας πραγματοποιείται μόνο από αθλίατρο, ορθοπεδικό ή παθολόγο, ή καρδιολόγο, πνευμονολόγο, αγροτικό γιατρό ή γενικής ιατρικής. Η κατάσταση υγείας πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική βεβαίωση της Ε.Π.Σ.Χ. ( ότι παρελήφθη από αυτή ) και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η ισχύς της κατάστασης υγείας είναι ετήσια.

Αν παρά ταύτα χρησιμοποιηθεί ποδοσφαιριστής που δεν πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις, η συμμετοχή του είναι αντικανονική και η υπαίτια ομάδα, σε περίπτωση αποδοχής ένστασης, υφίσταται τις προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις, ενώ ο διαιτητής τιμωρείται από την αρμόδια επιτροπή με τουλάχιστον τρίμηνο αποκλεισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του ΚΑΠ.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ΚΑΠ.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Έχει εφαρμογή το άρθρο 16 του ΚΑΠ.

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

Έχει εφαρμογή το άρθρο 14 του ΚΑΠ.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδ/στών στους αγώνες είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά φανέλα, παντελονάκι, κάλτσες, ποδοσφαιρικά υποδήματα και επικαλαμίδες. Η αρίθμηση στην εμφάνιση ( φανέλα – παντελονάκι ) των ποδοσφαιριστών είναι υποχρεωτικά από το 1 έως το 18. Η αρίθμηση στα παντελονάκια είναι προαιρετική.  Εφόσον όμως υπάρχει, τότε υποχρεωτικά θα είναι όμοια με της φανέλας.

ΑΡΘΡΟ 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Τα εισιτήρια των αγώνων Κυπέλλου θα εκδίδονται με ευθύνη των σωματείων – πλην του Τελικού που τα εκδίδει η διοργανώτρια – και θα διατίθενται προς πέντε ( 5 ) ευρώ έκαστο.

Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής παραιτείται των δικαιωμάτων της από το ποσοστό εισπράξεων υπέρ του εκάστοτε σωματείου. Η τιμή εισιτηρίου για όλους τους αγώνες καθορίζεται σε πέντε ( 5 ) ευρώ.

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ

Α) Στο νικητή του Τελικού, απονέμεται κύπελλο και 30 μετάλλια.

Β) Στον ηττημένο του Τελικού 30 μετάλλια.

Γ) Στους διαιτητές του Τελικού απονέμεται από ένα μετάλλιο.

Δ) Όλοι οι ποδοσφαιριστές του Τελικού, ( και οι αναπληρωματικοί ) οφείλουν να προσέλθουν να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια, με πρώτο τον ηττημένο και δεύτερο τον νικητή.

Ε) Ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν στην πιο πάνω διάταξη, τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού δυο ( 2 ) αγωνιστικών ημερών πρωταθλήματος και διακόσια ( 200 ) ευρώ πρόστιμο και εφόσον διαπιστωθεί υπαιτιότητα του σωματείου και της διοίκησης του, κατά την κρίση της διοργανώτριας, τιμωρείται με απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετέχει της επόμενης περιόδου και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως πεντακόσια ( 500 ) ευρώ.

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης με βάση τους ισχύοντες νόμους. Με την αποδοχή της προκήρυξης τα σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της ΕΠΟ και τους κανονισμούς αυτής που διέπουν το άθλημα.

Η Ε.Π.Σ.Χ. έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα τηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων της πρώτης φάσης και η ΕΠΟ της δεύτερης. Αν παρά ταύτα, αγώνας μεταδοθεί χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της διοργανώτριας, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντιπάλου και χρηματική ποινή έως οκτακόσια ( 800 ) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων επιτρέπεται μετά από σχετική έγγραφη άδεια της διοργανώτριας.

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here