Σας ενημερώνουμε ότι, Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ Χαλκιδικής  αποκτά νέα σύνθεση.

  • Πάνου Λάζαρος (Πρόεδρος)
  • Οικονόμου Νικόλαος (Μέλος)
  • Γισγάκης Μιχαήλ (Μέλος)