ΠΡΟΣ: Όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και, ειδικότερα, των άρθρων 20, 21, 22, 23, 26, 27 και 30 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, και 12 του παραρτήματος Β.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και μετά το ν. 4726/ 2020, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.

3. Την από 3/12-02-2021 (θέμα 1ο) σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ την 31 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων – μελών και έλεγχος απαρτίας,

β) ορισμός τριών (3) μελών της για τον έλεγχο τήρησης των πρακτικών,

γ) έκθεση διοικητικού απολογισμού

δ) έγκριση διοικητικού απολογισμού

ε) έκθεση οικονομικού απολογισμού

στ) έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

ζ) έγκριση οικονομικού απολογισμού

η) έκθεση προϋπολογισμού 2021

θ) έγκριση προϋπολογισμού 2021

ι) Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (ή δύο μελών αν παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος) για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών προς εκλογή του Προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής όπως και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

κ) Μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, για την εκλογή εννέα (9) ή έντεκα (11) τακτικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και τριών (3) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των αναπληρωματικών που προβλέπονται στο καταστατικό για τα παραπάνω όργανα, ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων που δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του όλου αριθμού των σωματείων – μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία-ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων – μελών που θα παραβρεθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Θα ακολουθήσει ειδικό έγγραφο με οδηγίες για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των σωματείων που έχουν το σχετικό δικαίωμα, καθώς και με την κατάθεση και έγκριση υποψηφιοτήτων για την εκλογή στα όργανα της Ένωσης.

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here