ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη μονίμου υπαλλήλου :

« Υπάλληλος γραφείου, γυναίκα, με πτυχίο Η/Υ, πτυχίο marketing, πτυχίο αγγλικής γλώσσας και προϋπηρεσία σε εργασία γραφείου ».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

* Αίτηση

*Φωτοτυπία δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας και τηλέφωνο επικοινωνίας

* Βιογραφικό σημείωμα

* Πτυχίο Ηλεκτρονικού υπολογιστή

* Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας

* Πτυχίο Marketing ( προαιρετικά )

* Συστατική επιστολή

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο mail ( [email protected] ), στο fax 23710 24169, στην ταχ. Διεύθυνση Αλ. Παπαδιαμάντη 2 Τ.Κ. 631 00 Πολύγυρος, ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της Ένωσης, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00.

Η ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ.

Πληροφορίες : 23710 22609 ( 09:00 Έως 17:00 ) ή 6944 508727.