Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ανακοινώνει την πρόσληψη ενός υπαλλήλου για τη θέση του τμήματος marketing της ένωσης.

Απαιτούμενα προσόντα : Δίπλωμα οδήγησης, κάτοχος ιδιωτικού αυτοκινήτου, εμπειρία στις πωλήσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες.

Τα βιογραφικά τους οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τα υποβάλλουν στο [email protected], το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021.