Η Ε.Δ. / Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ενημερώνει τους ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ, διαιτητές 4ης και βοηθούς διαιτητές 3ης κατηγορίας ( Κώστογλου Ηλίας, Κλάψας Απόστολος, Κεχαγιάς Δημήτριος, Σκούτας Νικόλαος, Κωνσταντάρας Βασίλειος, Κατραντζής Βασίλειος, Μαυροπούλου Ελευθερία και Γκαντίνος Χαράλαμπος ) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα σεμινάρια προεπιλογής ( γραπτές και αγωνιστικές δοκιμασίες ) :

  • Μέχρι την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00, να κομίσουν στην ένωση ( με fax, mail ή ιδιοχείρως ), συμπληρωμένη τη σχετική φόρμα ( “Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις Νέων υποψήφιων . . .” , 5 σελίδες ), την οποία θα εκτυπώσουν από το site της ΕΠΟ.
  • Η Ένωση θα διαβιβάσει τις αιτήσεις αυτές στην ΕΠΟ με δική της μέριμνα.
  • Για να γίνει δεκτή η συμμετοχή τους στα σεμινάρια προεπιλογής απαιτείται να προσκομίσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατά την προσέλευσή τους : α) αντίγραφο ποινικού μητρώου, β) πιστοποιητικό γέννησης ( πρόσφατο ), αντίγραφο τίτλου σπουδών, το οποίο να έχει εκδοθεί πρόσφατα από τη σχολή αποφοίτησης τους και μόνο ( π.χ. εξατάξιο γυμνάσιο, λύκειο ή άλλη ισότιμη σχολή, πανεπιστήμιο κ.λπ ). γ) Οι κατέχοντες τίτλο σπουδών ισότιμης σχολής θα πρέπει να προσκομίσουν και τη σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα, δ) πρόσφατο ΤΕΣΤ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις, ε) πρόσφατη οφθαλμολογική εξέταση από δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις ( οπτικής οξύτητας – αντίληψης χρωμάτων ).