Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ανακοινώνει την διεξαγωγή σεμιναρίων για τη χορήγηση “πιστοποίησης διασώστη”. Όποια σωματεία ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν μέλη τους, καλούνται να επικοινωνήσουν, το γρηγορότερο δυνατόν, με τη γραμματεία της Ένωσης ( 23710 22609 ) και να γνωστοποιήσουν τα ονόματά αυτών, έτσι ώστε να διεξαχθούν εγκαίρως τα σεμινάρια.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα των σεμιναρίων βαρύνουν τα ίδια τα σωματεία.

ΕΠΕΙΓΟΝ :

Από 1η Ιανουαρίου 2018, η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής θα αναγνωρίζει ως “πιστοποιημένους διασώστες”, μόνο αυτούς που έχουν παρακολουθήσει και τα δυο σχετικά σεμινάρια ( 1ο ΚΑΡΠΑ ή BLS και 2ο πολυτραυματία ) και έχουν στην κατοχή τους τις ανάλογες πιστοποιήσεις.