Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ανακοινώνει ότι το σεμινάριο διαιτησίας ( για τους διαιτητές, βοηθούς, παρατηρητές και εκπαιδευτές της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ΟΛΩΝ των κατηγοριών ) της νέας αγωνιστικής περιόδου 2017 – 2018, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 στο Ξενοδοχείο PORTO PALACE στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί σύντομα.

Στο παραπάνω σεμινάριο θα συμμετάσχουν :

* Οι διαιτητές ( άνδρες και γυναίκες ) 1ης, 2ης, 3ης και 4ης κατηγορίας.

* Οι βοηθοί διαιτητές ( άνδρες και γυναίκες ) 1ης, 2ης και 3ης κατηγορίας.

* Οι παρατηρητές 1ης, 2ης 3ης και 4ης κατηγορίας καθώς και οι νέοι υποψήφιοι παρατηρητές.

* Οι εκπαιδευτές όλων των κατηγοριών καθώς και οι νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές.

Για να γίνει δεκτή η συμμετοχή στο σεμινάριο προεπιλογής απαιτείται :

  • Οι διαιτητές, βοηθοί, παρατηρητές και εκπαιδευτές, να προσκομίσουν υποχρεωτικά κατά την προσέλευσή τους, αντίγραφο ποινικού μητρώου.
  • Οι νέοι υποψήφιοι παρατηρητές και εκπαιδευτές διαιτησίας, να προσκομίσουν επιπρόσθετα,  και πιστοποιητικό γέννησης.
  • Οι παρατηρητές και εκπαιδευτές να προσκομίσουν υποχρεωτικά :
  • αντίγραφο ποινικού μητρώου, το αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου καθώς και αντίγραφο τίτλου σπουδών, το οποίο να έχει εκδοθεί πρόσφατα από τη σχολή αποφοίτησής τους και μόνο ( π.χ. εξατάξιο γυμνάσιο λύκειο ή άλλη ισότιμη σχολή πανεπιστήμιο κ.λπ ). Οι κατέχοντες τίτλο σπουδών ισότιμης σχολής θα πρέπει να προσκομίσουν και τη σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα.
  • Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές ΟΛΩΝ των κατηγοριών να προσκομίσουν πρόσφατο ΤΕΣΤ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις.
  • Οι διαιτητές, βοηθοί και παρατηρητές όλων των κατηγοριών να προσκομίσουν πρόσφατη οφθαλμολογική εξέταση από δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις ( οπτικής οξύτητας – αντίληψης χρωμάτων ).
  • Αιτήματα για συμμετοχή σε διαφορετική ημέρα, θα γίνουν δεκτά, μόνο αν συντρέχει ιδιαίτερα σημαντικός λόγος.
  • Τα αγωνιστικά ΤΕΣΤ θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν μελλοντικά.