ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2017 – 2018.

 

* Η εξεταστέα ύλη θα αποτελείται από τους «κανόνες παιχνιδιού» 2016 – 2017, τις τροποποιήσεις αυτών ( αλλαγές κανόνων 2016 – 2017 ) και τις πρακτικές οδηγίες για αξιωματούχους αγώνα 2016 – 2017, που είναι ήδη αναρτημένα στο site της ΕΠΟ. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει ερωτήματα πολλαπλής επιλογής.

 

* Οι εξετάσεις εικόνων με φάσεις αγώνων  ( video test ) για τους παρατηρητές και εκπαιδευτές θα επιλεγούν από τα εκπαιδευτικά dvd UEFA RAP 15.2 & 16.1.

 

* Οι ακριβείς ημερομηνίες και τοποθεσίες, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων θα ανακοινωθούν εντός των προσεχών ημερών. Θα πραγματοποιηθούν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, τμηματικά σε Κορινθία, Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.

 

* Οι αγωνιστικές δοκιμασίες ( τεστ φυσικής κατάστασης ) καθώς και η εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων θα λάβουν χώρα μεταγενέστερα, σε νέα ανά κατηγορία σεμινάρια και σε χρονικό διάστημα πλησιέστερο προς την έναρξη των Εθνικών πρωταθλημάτων. Τα τεστ φυσικής κατάστασης θα είναι το Yo – Yo για τους διαιτητές και το Ariet για τους βοηθούς.

 

* Η αίτηση των παρατηρητών πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο :

– 120 ευρώ για τη Super League, 60 ευρώ για τη Football League, 40 ευρώ για τη Γ΄ Εθνική και 30 ευρώ για την 4η κατηγορία.

 

* Η αίτηση των εκπαιδευτών πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο 30 ευρώ.

* Οι καταθέσεις θα γίνονται στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΠΟ στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ :

IBAN : GR0501720 82000 508202 1583531.

 

* Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν και όσοι συμμετείχαν στο σεμινάριο περιόδου 2016 – 2017 και απέτυχαν σε γραπτές ή αγωνιστικές δοκιμασίες και πληρούν της προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό διαιτησίας.

 

* Η αίτηση των ΝΕΩΝ παρατηρητών και εκπαιδευτών θα πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο 30 ευρώ.

* Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των νέων υποψήφιων βοηθών διαιτητών 3ης, των νέων υποψήφιων διαιτητών 4ης κατηγορίας και νέων υποψήφιων γυναικών διαιτητών ( εθνικά γυναικεία πρωταθλήματα ) περιόδου 2017 – 2018 θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωσή μας.

 

* Οι διαιτητές, βοηθοί, παρατηρητές και εκπαιδευτές που θα λάβουν μέρος στα σεμινάρια προεπιλογής θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά αντίγραφο ποινικού μητρώου. Οι νέοι υποψήφιοι διαιτητές, βοηθοί, παρατηρητές και εκπαιδευτές διαιτησίας θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον και πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης.

 

* Οι παρατηρητές και εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά αντίγραφο ποινικού μητρώου, το αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου καθώς και αντίγραφο τίτλου σπουδών, το οποίο να έχει εκδοθεί πρόσφατα από τη σχολή αποφοίτησής τους και μόνο ( π.χ. εξατάξιο γυμνάσιο, Λύκειο ή άλλη ισότιμη σχολή ).

 

* Οι κατέχοντες τίτλο σπουδών ισότιμης σχολής θα πρέπει να προσκομίσουν και τη σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα.

 

* Κατά την προσέλευσή και προκειμένου να γίνει δεκτή η συμμετοχή τους στα σεμινάρια, πρέπει να προσκομίσουν :

– Οι διαιτητές και βοηθοί ΟΛΩΝ των κατηγοριών, πρόσφατο ΤΕΣΤ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις.

– Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές ΟΛΩΝ των κατηγοριών, οφθαλμολογική εξέταση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις ( οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων ).