Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 στις 18.00μ.μ θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση όλων των διαιτητών στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ε.Π.Σ Χαλκιδικής.

Οι διαιτητές την ημέρα της συγκέντρωσης θα πρέπει να πληρώσουν τα ποσοστά τους μέχρι και την αγωνιστική της 27ης Οκτωβρίου 2019 και να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες με τα σήματα τους.

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.

epshalkidikis.gr