Η Ε.Π.Σ Χαλκιδικής ενημερώνει τους Προπονητές, ότι ξεκινούν οι Σχολές Ανανέωσης Ταυτοτήτων ΕΠΟ/UEFA περιόδου 2022-2024 . Υποχρέωση παρακολούθησης της Σχολής έχουν όλοι οι προπονητές που ολοκλήρωσαν σχολή προπονητών EΠΟ/UEFA μέχρι 31/12/2020.
Ακολουθούν οδηγίες-διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να σταλούν στο [email protected] μέχρι την Τετάρτη 28/12/2022 και ώρα 13:00.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (3) (2)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να γίνει σωστά η διαδικασία και για να μπορέσει το Τμήμα Προπονητών της ΕΠΟ να πρωτοκολλήσει τα αιτήματα των προπονητών, θα πρέπει να αποστείλετε το σύνολο των δικαιολογητικών εκ νέου μαζί με τις συμπληρωματικές καταθέσεις των παραβόλων (αν έχουν πληρωθεί ήδη τα παράβολα θα επισυνάψετε τα ήδη υπάρχοντα καταθετήρια).
Σε περίπτωση που δεν είναι σωστά τα δικαιολογητικά, δεν γίνετε αποδεκτός ο φάκελος και συνεπώς ο προπονητής δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει την ανανεωτική σχολή.