Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής υπενθυμίζει στους ενδιαφερομένους τη λειτουργία Σχολής προπονητών UEFA C’ στη Χαλκιδική 10 – 19 Μαρτίου 2018 με τη συνεργασία της ΕΠΟ και της ΕΠΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ήδη κάνει προεγγραφή, καλούνται να καταθέσουν ( με ΕΛ.ΤΑ, courier, ή ιδιοχείρως, με fax ή mail δεν γίνονται δεκτά ), στη γραμματεία της Ένωσης τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018.

Υπενθυμίζουμε τα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, σε έντυπο της ένωσης που μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα της.
  2. Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι διετέλεσε ποδοσφαιριστής
  3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου που αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο παράρτημα “Α” του κανονισμού εφαρμογής του καταστατικού της ΕΠΟ, όχι παλαιότερο των τριών μηνών.
  4. Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής που αποδεικνύει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα ως άνω αδικήματα του παραρτήματος “Α”, όχι παλαιότερο των τριών μηνών.
  5. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας και ικανότητας άθλησης από παθολόγο ( ιδιώτη ή δημοσίου ), όχι παλαιότερο των δυο μηνών.
  6. Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση τραυματισμού ή απόλυσης κατά τη διάρκεια της σχολής, σε ειδικό έντυπο που επίσης υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ένωσης.
  7. Πιστοποιητικό σπουδών θεωρημένο ( ακριβές φωτοαντίγραφο ).
  8. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον ( ακριβές φωτοαντίγραφο ) ή άλλης ισότιμης σχολής βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου παιδείας.
  9. Αστυνομική ταυτότητα ( ακριβές φωτοαντίγραφο ).
  • Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής : Αλ. Παπαδιαμάντη 2 Πολύγυρος, Τ.Κ. 631 00, Τηλέφωνο 23710 22609, ώρες λειτουργίας των γραφείων 09:00 – 17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή ).