ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C

Πολύγυρος 19 Δεκ. 2017

 

Αναφορικά με τη διοργάνωση της ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C που πραγματοποιείται στη Χαλκιδική 10 – 19 Μαρτίου 2018, η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ανακοινώνει :

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :

– Οι υποψήφιοι προπονητές που έχουν κάνει προεγγραφή, καλούνται να προσκομίσουν στη γραμματεία της Ένωσης, αυστηρά εντός του χρονικού διαστήματος από 19 έως 31 Ιανουαρίου 2018, τα κάτωθι :

* Αίτηση του ενδιαφερομένου, σε ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται, πλήρως και ευκρινώς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

* Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής ( προαιρετικά ) και σε ποιες ομάδες αγωνίστηκε.

* Αντίγραφο ποινικού μητρώου που αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται  τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο παράρτημα «Α» του κανονισμού εφαρμογής του καταστατικού της ΕΠΟ, όχι παλαιότερο των τριών μηνών ( να ισχύει μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2018 ).

* Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής που αποδεικνύει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα ως άνω αδικήματα του παραρτήματος «Α», όχι παλαιότερο των τριών μηνών ( να ισχύει μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2018 ).

* Ιατρική βεβαίωση περί υγείας και ικανότητας άθλησης από παθολόγο ( ιδιώτη ή δημοσίου ) όχι παλαιότερο των δυο μηνών.

* Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση τραυματισμού ή απόλυσης κατά τη διάρκεια της σχολής ( σε ειδικό έντυπο που επίσης υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ένωσης ).

* Πιστοποιητικό σπουδών θεωρημένο ( ακριβές φωτοαντίγραφο ).

* Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον ( ακριβές φωτοαντίγραφο ) ή άλλης ισότιμης σχολής βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

* Αστυνομική ταυτότητα ( ακριβές φωτοαντίγραφο ).

* Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

 Για την αξιολόγηση και την τελική επιλογή των υποψηφίων, θα λαμβάνονται υπόψιν, εκτός των αναγραφομένων στη σύμβαση προπονητικής UEFA – ΕΠΟ ( Comventions 2015 ) και στον κανονισμό λειτουργίας σχολής προπονητών ποδοσφαίρου, με σειρά προτεραιότητας, τα παρακάτω προσόντα :

 ^ Βεβαίωση συμμετοχών ποδοσφαιριστή στις Εθνικές ομάδες ( από την ΕΠΟ ).

^ Επαγγελματική ιδιότητα ως ποδοσφαιριστής ( από Football League ή Super League ).

^ Προϋπηρεσία ως προπονητής σε αναγνωρισμένα σωματεία της ΕΠΟ ή άλλης Ομοσπονδίας.

^ Τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ( ακριβές φωτοαντίγραφο ).

^ Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας.

^ Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης / χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 Μετά την τελική επιλογή των «44» επιτυχόντων που θα παρακολουθήσουν τη σχολή, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την κατάθεση του χρηματικού αντιτίμου των 500 ευρώ στον Τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ UEFA C.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μάρτιος 2018.
Επώνυμο :
     
Όνομα :
Πατρώνυμο :
Μητρώνυμο :
Ημεροχρονολογία γέννησης :
Τόπος κατοικίας :
Κινητό τηλέφωνο :
mail :
             * Η συμπλήρωση ΟΛΩΝ των ως άνω στοιχείων είναι υποχρεωτική !
                               Αιτούμαι τη συμμετοχή μου στη σχολή προπονητών κατηγορίας UEFA C,
που διοργανώνει η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής. Συνημμένα σας υποβάλλω :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
τόπος, ημερομηνία : __________________________________
                            Ονοματεπώνυμο – υπογραφή