ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

 

Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής αναφορικά με τη λειτουργία της σχολής προπονητών UEFA C στο νομό μας γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τα εξής :

* Η σχολή θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 19 Μαρτίου 2018.

* Οι υποψήφιοι μαθητές της σχολής που έχουν ήδη κάνει προεγγραφή στη γραμματεία της Ένωσης, καλούνται να προσκομίσουν στην ένωση, το αργότερο μέχρι την 19η Ιανουαρίου 2018, ( Παρασκευή ) τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου σε ειδικό έντυπο της ένωσης.
  2. Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής ( προαιρετικά ).
  3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών μηνών.
  4. Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών μηνών.
  5. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δυο μηνών.
  6. Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις σε περίπτωση τραυματισμού κατά τη διάρκεια της σχολής ( Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο της ένωσης ).
  7. Πιστοποιητικό σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον.
  8. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! ! Τα ως άνω δικαιολογητικά απαιτούνται για την παρακολούθηση της σχολής προπονητών UEFA C, σήμερα. Σε περίπτωση που αλλάξει κάτι στα ζητούμενα δικαιολογητικά τους επόμενους μήνες, θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας.

 

Το χρηματικό παράβολο των 500 ευρώ θα κατατεθεί στο λογαριασμό της Ένωσης, ΜΕΤΑ τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων και αφού πρώτα επιλεγούν οι 44 που θα εισαχθούν στη σχολή, δηλαδή περίπου στα τέλη Ιανουαρίου 2018.