ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

 

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνονται τα ακόλουθα :

Καλούνται οι διπλωματούχοι και υπό αξιολόγηση προπονητές κατηγορίας UEFA Α, UEFA B και UEFA C -στο πλαίσιο του καλύτερου προγραμματισμού και άμεσης οργάνωσης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων 2022/2024 που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά- όπως συμπληρώσουν μέχρι 30/01/2022 τα απαιτούμενα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.office.com/r/uAvQxDEDADμκ

Μετά την αποστολή των στοιχείων και τον έλεγχό τους από το αρμόδιο τμήμα της ΕΠΟ, θα δημιουργηθούν τα γκρουπ παρακολούθησης μέσω της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (ΠΕΠΠ). Στη συνέχεια θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους ατομική ενημέρωση για την ημερομηνία παρακολούθησης της εν λόγω σχολής, καθώς επίσης για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έκδοσης της προπονητικής ταυτότητας, τα οποία είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχολές προπονητών (https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42369)