Προς :

Όλα τα Σωματεία της δύναμής μας

Έδρες τους

ΘΕΜΑ : Σύγκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, του αθλητικού νόμου 2725 / 1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και την με αριθμό 1 / 15 Ιαν. 2019 απόφασή της Ε.Ε. της Ένωσης,

σ υ γ κ α λ ο ύ μ ε

τα σωματεία – μέλη της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής σε τακτική Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου.

Απαρτία : Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται νομίμως το ήμισυ συν ένα του συνολικού αριθμού των σωματείων – μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή.

Επαναληπτική : Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα ( Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 ), την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα και θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως του αριθμού των σωματείων που θα παρευρεθούν.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1ο. Δήλωση της Ε.Ε. / Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, ότι η γενική συνέλευση έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το κατασταστικό της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής

2ο. Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων σωματείων – μελών και έλεγχος απαρτίας.

3ο. Έγκριση ημερήσιας διάταξης.

4ο. Ομιλία του προέδρου.

5ο. Ορισμός τριών ( 3 ) μελών της για τον έλεγχο των πρακτικών.

6ο. Ορισμός τριών ψηφολεκτών.

7ο. Διαγραφή σωματείων, “ΕΛΠΙΣ” ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ, “ΗΦΑΙΣΤΟΣ” ΓΟΜΑΤΙΟΥ, Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011, “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ και “ΠΑΟΚ” ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ, λόγω μη συμμετοχής τους σε δυο συνεχείς αγωνιστικές περιόδους.

8ο. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής συνέλευσης

9ο. Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της εκτελεστικής επιτροπής

10ο. Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού.

11ο. Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού 2020.

12ο. Συζήτηση προτάσεων που υποβάλονται από τα σωματεία – μέλη και την εκτελεστική επιτροπή.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :

* Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό αντιπρόσωπο οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου.

* Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται στη Γ.Σ. με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, το αργότερο προ τριών ημερών, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής ( δηλαδή το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 ), ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου ( αποστέλλεται συνημμένα ) του αντιπροσωπευομένου σωματείου – μέλους.

* Κάθε σωματείο διαθέτει στη Γ.Σ. μία ψήφο. Μόνο οι εκπρόσωποι που είναι παρόντες έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψήφος δι’ αντιπροσώπου ή με επιστολή δεν επιτρέπεται.

Για την Ε.Ε. / Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Συνημμένα :

Πληρεξούσιο

 

Σωματείο : __________________________

Αρ. Πρωτ. : __________________________ ________________

( Ημερομηνία )

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας, με την απόφαση _____________________________

ορίζει ως τακτικό αντιπρόσωπό του για την τακτική γενική συνέλευση της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 ( ή σε περίπτωση μη απαρτίας, την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 ) στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου, τον κ._______________________________________________________________

και αναπληρωματικό τον κ. _______________________________________________________

Το παρόν πληρεξούσιο καταργεί κάθε παλαιότερο που δόθηκε για την αιτία αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

_____________________ __________________________

( ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ) ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ )

(Μπορείτε να κατεβάσετε τα αντίστοιχα έγγραφα κάνοντας κλικ παρακάτω)

-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 2019
-ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here