Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής υπενθυμίζει στα σωματεία – μέλη της, την υποχρέωση των διασωστών, ή παρόχων πρώτων βοηθειών, να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ( διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ. ), προκειμένου ο διαιτητής να μπορεί να επιβεβαιώνει την ταυτότητα τους.