Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ενημερώνει τα σωματεία μέλη της ότι η Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021, είναι η τελευταία ημέρα των μετεγγραφών ( εγχώριων και διεθνών ), πρώτων εγγραφών ενηλίκων, επανεγγραφών ( για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές ) και υποσχετικών ( μετεγγραφή ορισμένου χρόνου ). Όσα σωματεία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες τους ως άνω κινήσεις, καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγκαίρως. Οι κινήσεις αυτές ξεκινάνε εκ νέου την 2α Ιανουαρίου 2022.

Οι αντικαταστάσεις των δελτίων, οι αποδεσμεύσεις ( ατομικές και ομαδικές ), καθώς και οι πρώτες εγγραφές ΑΝΗΛΙΚΩΝ ποδοσφαιριστών συνεχίζονται μέχρι την 30η Ιουνίου 2022.