ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΣΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.


Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ενημερώνει τους παράγοντες των σωματείων της, ότι θα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις μεταβολών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, των ποδοσφαιριστών τους οποίους θέλουν να εγγράψουν (πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή ή επανεγγραφή, αντικατάσταση κ.τ.λ), με τους εξής τρόπους :

1) Με φυσική παρουσία, στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής., αλλά αυστηρά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, σε καθορισμένη μέρα και ώρα, έπειτα από επικοινωνία με τη Γραμματεία της Ένωσης ( [email protected], 23710 22609, 6948362392)

2) Με αποστολή όλων των δικαιολογητικών, καθώς και της απόδειξης κατάθεσης του αντίστοιχου παράβολου στην Τράπεζα Πειραιώς, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής (Πολύγυρος, Παπαδιαμάντη 2, Τ.Κ 63100).

3)Με ηλεκτρονική αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή ΜΟΝΟΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
Όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και η απόδειξη κατάθεσης του αντίστοιχου παράβολου στην Τράπεζα Πειραιώς , θα πρέπει να στέλνονται σε μορφή αρχείου pdf (κάθε δικαιολογητικό ξεχωριστό αρχείο) ενώ η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σε μορφή αρχείου jpg.
Τραπεζικός λογαριασμός της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 4701722 59000 5259 021 798 098


*
Επισημαίνεται ότι δε θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις μεταβολών ή λοιπά δικαιολογητικά φωτογραφημένα από κινητό τηλέφωνο, πρέπει να είναι σκαναρισμένα σωστά και καθαρά.

**Σωματείο που οφείλει χρηματικά ποσά από οποιοδήποτε λόγο σε Ε.Π.Σ ή Ε.Π.Ο δεν μπορεί να αποκτά, να αποδεσμεύει και να παραχωρεί με οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές.