Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής ενημερώνει τα Σωματεία – Μέλη της ότι μέχρι 31/12/2022 πρέπει να εναρμονίσουν-τροποποιήσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με το άρθρο 53, Ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α’/19-6-2021), << Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020- Αντικατάσταση των παρ. 1.2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020>>, με σκοπό την προσαρμογή τους στα άρθρα 3,5,14,22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α΄121)

1.Εγγραφο προς Αθλητικές Ομοσπονδίες για εναρμόνιση καταστατικού