Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ανακοινώνει στα σωματεία – μέλη της, τη διαδικασία προαγωνιστικού ελέγχου, για όλους τους συντελεστές των αγώνων, κατά την είσοδό τους στην αθλητική εγκατάσταση :

  1. Ο Υπεύθυνος covid-19 της γηπεδούχου ομάδας, σε συνεργασία με τον παρατηρητή του αγώνα και ευρισκόμενος στην είσοδο της αθλητικής εγκατάστασης, ελέγχει ΟΛΟΥΣ όσους εισέρχονται με οποιαδήποτε ιδιότητα σε αυτή. Ζητά από τους υπευθύνους των δυο διαγωνιζόμενων ομάδων τις λίστες στις οποίες θα αναφέρονται, τα ονοματεπώνυμα όλων όσων συμμετέχουν στην αποστολή της ομάδας, ποδοσφαιριστές, προπονητές, αξιωματούχοι κ.λπ και τις πληροφορίες για τον καθένα από αυτούς, αναφορικά με το αν είναι εμβολιασμένοι, έχουν νοσήσει από τον ιό, ή έχουν στην κατοχή τους Rapid test 48 ωρών πριν τη λήξη του αγώνα ή self test την ημέρα του αγώνα. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τον παρατηρητή του αγώνα, ζητά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες, τις ατομικές βεβαιώσεις, εμβολιασμού, νόσησης, ή διενέργειας διαγνωστικού τεστ και τις αντιπαραβάλει με τη λίστα, προκειμένου να επιτρέψει στις αποστολές να εισέλθουν στην αθλητική εγκατάσταση.
  2. Στη λίστα της γηπεδούχου ομάδας, ο υπεύθυνος covid-19 αυτής, καταγράφει ως εισελθόντες και τους διαιτητές του αγώνα, ως επίσης και τον παρατηρητή του αγώνα, αφού ζητήσει να δει από αυτούς τις ατομικές βεβαιώσεις, εμβολιασμού, νόσησης ή διενέργειας Rapid / Self test.
  3. Αντίγραφο της οριστικής λίστας covid-19, γηπεδούχου και φιλοξενούμενης ομάδας, προσκομίζεται στην Ένωση μαζί με το φύλλο του αγώνα, με ευθύνη του διαιτητή. Οι πρωτότυπες λίστες κάθε αγώνα θα τηρούνται στο αρχείο της γηπεδούχου ομάδας, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

  4. TESTS : Αθλητές έως και 17 ετών, PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών ή self test παρουσία του υπευθύνου covid-19 της ομάδας, την ημέρα του αγώνα.

Αθλητές 18 ετών και άνω : PCR test 72 ωρών ή Rapid test 48 ωρών.

Το τεστ πριν τους αγώνες προσμετράται στον εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο.

Εξαιρούνται από το testing οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ.

Η δυνατότητα διενέργειας self test αντί για rapid test στους ανήλικους αθλητές θα ισχύει έως και 31 Οκτωβρίου 2021.