ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, συζητήθηκε το θέμα της υποχρεωτικότητας των σωματείων στην πρόσληψη πιστοποιημένου προπονητή στο πρωτάθλημα της Α΄1  κατ. της νέας αγωνιστικής περιόδου 2023 – 2024.

Ο κανονισμός προπονητών που εφαρμόζεται Πανελλαδικά εδώ και πολλά χρόνια, σε όλες τις ενώσεις, προβλέπει υποχρεωτική πρόσληψη πιστοποιημένων προπονητών για ΟΛΑ τα σωματεία, UEFA A΄ για τη Γ΄ Εθνική, UEFA B΄ για την ανώτατη τοπική κατηγορία και UEFA C΄ για όλες τις υπόλοιπες τοπικές κατηγορίες.

Η ομόφωνη απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής έχει ως εξής :

Όλα τα σωματεία της Α΄1 κατηγορίας, υποχρεούνται για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2023 – 2024, στην πρόσληψη πιστοποιημένου προπονητή,  ο οποίος θα διαθέτει :

α) Δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου κατηγορίας UEFA C΄ τουλάχιστον

β) «Προπονητική ταυτότητα τριετίας», με ισχύ έως 31 Δεκ. 2024 και . . .

γ) «Δελτίο πιστοποίησης προπονητή» που εκδίδεται από την Ένωση.

Χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά ΔΕΝ θα γίνεται δεκτός κανένας προπονητής στο πρωτάθλημα της Α΄1 κατηγορίας.

Προκειμένου να διευκολύνουμε τον χρονικό προγραμματισμό σας, σας ενημερώνουμε ότι τα ως άνω θα εφαρμοστούν απολύτως από την προσεχή αγωνιστική περίοδο 2023 – 2024.