Με αφορμή ορισμένες αλλαγές στον τρόπο υποβολής των δελτίων, η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ενημερώνει τα σωματεία μέλη της :

  • Οι φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών οι οποίες, είτε επικολλούνται στην αίτηση μεταβολών ( επάνω δεξιά στο έντυπο ), είτε παραδίδονται στην Ένωση για να επικολληθούν στο δελτίο, όταν αυτό εκδοθεί, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΕΣ, ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, όχι όμως απαραιτήτως κατηγορίας “διαβατηρίου”.

 

  • Στην “κάρτα υγείας αθλητή”, στο πεδίο “Ημερομηνία”, είναι καλό να συμπληρώνεται η ημερομηνία θεώρησης από τον υπεύθυνο του σωματείου και όχι από τον Γιατρό και μάλιστα να αναγράφεται η ημερομηνία με μεγάλα και ευδιάκριτα γράμματα, έτσι ώστε να διακρίνεται καθαρά από τις υπηρεσίες της ΕΠΟ. Επίσης, η σφραγίδα του γιατρού θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη, τόσο στη φωτογραφία του αθλητή ( επάνω δεξιά ), όσο και στον προβλεπόμενο χώρο . .  “ονοματεπώνυμο και σφραγίδα ιατρού” ( κάτω δεξιά ) και να ΜΗΝ καλύπτει την ημερομηνία θεώρησης.