Στις 22 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των Αθλητικών Σωματείων του Δήμου Πολυγύρου με τον Πρόεδρο κ. Σαρηγιαννίδη Σταύρο ,τον νέο Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας κ. Πάνου Λάζαρο , τον κ. Εδιάρογλου Ισαάκ , από την  Επιτροπή Υποδομών , τον εντεταλμένο σύμβουλο του προέδρου κ. Παπαοικονόμου Νικόλαο καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε με σκοπό την διεξαγωγή ενός επικοδομητικού διαλόγου.
Συζητήθηκαν αρκετά θέματα και δόθηκαν απαντήσεις που πιστεύουμε ότι κάλυψαν τους παρευρισκόμενους .
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
Μικτές ομάδες – πρωταθλήματα υποδομών – κάρτα υγείας – πράξη συναίνεσης – διαιτησία – παρατηρητές – μετακίνηση ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν τις μικτές ομάδες , τρόποι εξεύρεσης οικονομικών πόρων για την συντήρηση των ομάδων –   – λαχειοφόρος αγορά για όλα τα σωματεία με κλήρωση αυτοκίνητο , όπως πέρυσι  – διάρθρωση πρωταθλήματος ΕΠΣΧ 2019-2020 – ώρες και ημέρες διεξαγωγής αγώνων και πολλά άλλα !
Η συνάντηση επετεύχθει με μεγάλη επιτυχιά καθώς υπήρχε απαρτία των Σωματείων και ο διάλογος που πραγματοποιήθηκε ήταν επικοδομητικός μέσα σε ένα πολύ ευνο’ι’κό κλίμα.
Η Διοίκηση της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής θα είναι πάντα δίπλα στα σωματεία , αλλά και σε οποιονδήποτε έχει προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν το ποδόσφαιρο του Νομού μας !
Mail Ε.Π.Σ.Χ : [email protected] 
Fax Ε.Π.Σ.Χ : 2371022169

Ευχαριστούμε όλα τα σωματεία για την συμμετοχή!!