Επιτροπες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  – ΚΥΠΕΛΛΟΥ :

Σαρηγιαννίδης Σταύρος ( Πρόεδρος ), Εδιάρογλου Ισαάκ, Παράσχος Χρήστος ( Μέλη ).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ : 

Ζήσιος Βασίλειος ( Πρόεδρος ), Κουστούδας Χρήστος, Βούλγαρης Ιωάννης, Γκαβός Παναγιώτης ( Μέλη ).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΜΙΚΤΩΝ :

Εδιάρογλου Ισαάκ ( Πρόεδρος ), Διαμαντούδης Αθανάσιος, Τζιμητρέας Κωνσταντίνος, Ράπτης Βασίλειος ( Μέλη ).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ :

Τσιόπουλος Νικόλαος ( Πρόεδρος ), Παπαοικονόμου Νικόλαος, Κόχειλας Ιωάννης ( Μέλη ).

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

Αρβανίτης Νικόλαος ( Πρόεδρος ), Καραγιάννης Ιωάννης, Καρατζέλης Θεόδωρος ( Μέλη ).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ :

Πάνου Λάζαρος (Πρόεδρος), Δροσινός Πέτρος, Γισγάκης Μιχαήλ (Μέλη), Ράπτης Βασίλειος ( Υπεύθυνος Εκπαίδευσης).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ :

Βούλγαρης Ιωάννης ( Πρόεδρος ), Εδιάρογλου Ισαάκ, Καράπαλης Αλέξανδρος ( Μέλη ) .

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

Κίτσιος Κωνσταντίνος (Πρόεδρος), Κόχειλας Ιωάννης, Κρεμμύδας Ιωάννης (Μέλη).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ :

Διαμαντούδης Αθανάσιος ( Πρόεδρος ), Εδιάρογλου Ισαάκ, Θεοχαρίδης Κωνσταντίνος, Τζιμητρέας Κωνσταντίνος ( Μέλη ).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ :

Παπαοικονόμου Νικόλαος ( Πρόεδρος ), Εδιάρογλου Ισαάκ ( Μέλος ).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH SOCCER :

Θεοχαρίδης Κωνσταντίνος ( Πρόεδρος ), Ζήσιος Βασίλειος, Κόχειλας Ιωάννης ( Μέλη ).

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ :

Καράπαλης Αλέξανδρος ( Πρόεδρος ), Βούλγαρης Ιωάννης ( Μέλος )

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : 

Ευσταθίου Θεόδωρος ( Πρόεδρος ), Κόχειλας Ιωάννης ( Μέλος )

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ :

Γκαντσίδης Κωνσταντίνος ( Πρόεδρος ), Εδιάρογλου Ισαάκ, Κουστούδας Χρήστος ( Μέλη )

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ :

Κόχειλας Ιωάννης ( Πρόεδρος ), Παπαοικονόμου Νικόλαος ( Μέλος )

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ :

Κουστούδας Χρήστος ( Πρόεδρος ), Παράσχος Χρήστος, Παπαοικονόμου Νικόλαος ( Μέλη )