Επιτροπες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  – ΚΥΠΕΛΛΟΥ :

Σαρηγιαννίδης Σταύρος ( Πρόεδρος ), Ευσταθίου Θεόδωρος, Παράσχος Χρήστος ( Μέλη ).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ : 

Γκαντσίδης Κωνσταντίνος ( Πρόεδρος ), Εδιάρογλου Κωνσταντίνος, Τσαγκαράκης Νικόλαος ( Μέλη ).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ :

Εδιάρογλου Κωνσταντίνος ( Πρόεδρος ), Τζιμητρέας Κωνσταντίνος, Εδιάρογλου Ισαάκ, Διαμαντούδης Αθανάσιος, Ράπτης Βασίλειος ( Μέλη ).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ :

Σαρηγιαννίδης Σταύρος ( Πρόεδρος ), Ευσταθίου Θεόδωρος, Τσιόπουλος Νικόλαος ( Μέλη ).

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

Αρβανίτης Νικόλαος ( Πρόεδρος ), Καραγιάννης Ιωάννης, Καρατζέλης Θεόδωρος ( Μέλη ).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ :

Πάνου Λάζαρος (Πρόεδρος), Δροσινός πέτρος , Γισγάκης Μιχαήλ (Μέλη).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ :

Εδιάρογλου Κωνσταντίνος ( Πρόεδρος ), Διαμαντούδης Αθανάσιος , Εδιάρογλου Ισαάκ ( Μέλη ) .

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

Κίτσιος Κωνσταντίνος (Πρόεδρος), Κλάψας Λεωνίδας , Κρεμμύδας Ιωάννης (Μέλη).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ :

Διαμαντούδης Αθανάσιος ( Πρόεδρος ), Εδιάρογλου Ισαάκ , Τζιμητρέας Κωνσταντίνος, Ράπτης Βασίλειος ( Μέλη ).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ :

Τσιόπουλος Νικόλαος ( Πρόεδρος ), Τσαγκαράκης Νικόλαος , Παπαοικονόμου Νικόλαος ( Μέλη ).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH SOCCER :

Παράσχος Χρήστος ( Πρόεδρος ), Παπαοικονόμου Νικόλαος , Ευσταθίου Θεόδωρος ( Μέλη ).