Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα
Σαρηγιαννίδης Σταύρος Πρόεδρος
Εδιάρογλου Ισαάκ Αναπληρωτής Πρόεδρος
Παπαοικονόμου Νικόλαος Α΄ Αντιπρόεδρος
Διαμαντούδης Αθανάσιος Β΄ Αντιπρόεδρος
Παράσχος Χρήστος Γεν. Γραμματέας
Κίτσιος Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Γ.Γ.
Τσιόπουλος Νικόλαος Ταμίας
Θεοχαρίδης Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Ταμίας
Ζήσιος Βασίλειος Μέλος
Καράπαλης Αλέξανδρος Μέλος
Κόχειλας Ιωάννης Μέλος
Γκαντσίδης Κωνσταντίνος Εντεταλμένος σύμβουλος του Προέδρου
Κρεμμύδας Ιωάννης Σύμβουλος επί θεμάτων Διαιτησίας

Ωράριο λειτουργίας γραφείων Ε.Π.Σ.Χ. :

09:00 – 17:00 Από Δευτέρα έως Παρασκευή.