Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα
Σαρηγιαννίδης Σταύρος Πρόεδρος
Ευσταθίου Θεόδωρος Α΄ Αντιπρόεδρος
Κίτσιος Κωνσταντίνος Β΄ Αντιπρόεδρος
Παράσχος Χρήστος Γεν. Γραμματέας
Διαμαντούδης Αθανάσιος Αναπληρωτής Γ.Γ.
Τσιόπουλος Νικόλαος Ταμίας
Εδιάρογλου Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Ταμίας
Τζιμητρέας Κων/νος Μέλος
Γκαντσίδης Κωνσταντίνος Μέλος
Τσαγκαράκης Νικόλαος Μέλος
Κλάψας Λεωνίδας Μέλος
Παπαοικονόμου Νικόλαος Εντεταλμένος σύμβουλος του προέδρου

 

Ωράριο λειτουργίας γραφείων Ε.Π.Σ.Χ. :

09:00 – 17:00 Από Δευτέρα έως Παρασκευή.